Ano ang dating daan

–Ngayon, na establish na natin na si Eliphaz ay hindi authority ng katotohanan, so ang mga sasabihin nia deserves a second look, so balikan natin ung kanyang sinabi na…

” —kung ipagpapatuloy natin yan sa disisais; Job – ” Na siyang mga naalis bago dumating ang kanilang kapanahunan.

Dahil nung panahon ni Noe masasama na sila, dahil originally, ang daan nila mabuti, at itong daan na mabuti na ito ay siyang “old” or “dati”, dahil wala ng mas matanda pa sa original, so lahat ng mag iiba dun sa “old” ay magiging “bago” na.

Mapapatunayan natin sa Biblia na ang tao ay nilikhang matuwid o mabuti; Gen – “At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa’t umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.

Ang kaniyang daan ay aking iningatan, at hindi ako lumiko.” —may iniingatan pala si Job na daan, ano ba itong daan na nilakaran ni Job?

Katunayan, sunod sunod na accusations na ang ibinigay nia kay Job na walang katibayan; Job 22:6 – “Sapagka’t ikaw ay kumuha ng sangla ng iyong kapatid sa wala, at iyong hinubdan ng kanilang suot ang hubad.” Job 22:7 – “Ikaw ay hindi nagbigay ng tubig sa pagod upang uminom, at ikaw ay nagkait ng tinapay sa gutom.

” Job 22:9 – “Iyong pinayaong walang dala ang mga babaing bao, at ang mga kamay ng ulila ay nangabali.

At alam ng Dios ang lakad ng matuwid, katunayan; Psa 1:6 – “Sapagka’t nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid: nguni’t ang lakad ng masama ay mapapahamak.

” —Ngayon, kung alam ng Dios ang lakad ng matuwid, ano naman ang utos nia dun sa mga may masamang lakad?

Leave a Reply